L-hak M140088

L-hak M-2014-088

  • L-hak przeznaczony jest do transportu kręgów taśmy o szerokości od 250 mm do 400 mm. Konstrukcja L-haka umożliwia podbieranie leżącego kręgu i obracanie go do pionu pod wpływem podnoszenia. Minimalna średnica wewnętrzna kręgu wynosi Ø500 mm

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, udźwig, nr fabryczny, rok produkcji.


Udźwig [kg]

Zakres szerokości kręgów [mm]

Minimalna średnica wewnętrzna [mm]

Masa [kg]

3 000

250 ÷ 400

500

78

Product Details

3869