Zawiesie widłowe ES-C

Zawiesie widłowe ES-C

  • Zawiesie widłowe przeznaczone jest do transportu ładunków spoczywających na paletach lub posiadających budowę pozwalającą na pewne ich osadzenie na widłach zawiesia. Ładunki spoczywające na paletach muszą być stabilne i zabezpieczone przed niezamierzonym odpadnięciem. Zawiesie nie może być obciążane ładunkiem o masie mniejszej niż 20% wartości DOR.

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, udźwig, nr fabryczny, rok produkcji.

Udźwig [kg]

Długość wideł [mm]

Przekrój wideł [mm]

Max oddalenie śr. ciężkości ładunku [mm]

Wysokość [mm]

Rozstaw wideł [mm]

Masa [kg]

1 000

1 180

100 x 40

600

1 750 - 2 250

450 - 900

215,0

Product Details

3927