Zawiesie widłowe automatyczne 7,5 t - M160335

Zawiesie widłowe automatyczne 7,5 t - M160335

  • Zawiesie widłowe przeznaczone jest do transportu ładunków spoczywających na paletach lub posiadających budowę pozwalającą na pewne ich osadzenie na widłach zawiesia. Ładunki spoczywające na paletach muszą być stabilne i zabezpieczone przed niezamierzonym odpadnięciem. Zawiesie nie może być obciążane ładunkiem o masie mniejszej niż 20% wartości DOR

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji.

Wymiary podane są w [mm]

Udźwig

[kg]

Długość wideł

[mm]

Przekrój wideł

[mm]

Max oddalenie

śr. ciężkości ład.

[mm]

Wysokość

[mm]

Rozstaw wideł

[mm]

Masa

[kg]

1 500 – 3 500

1400

190 x 80

700

1300

600 ÷ 1000

730

3 500 – 7 500

1400

190 x 80

700

1300

600 ÷ 1000

730

Product Details

1905