Zawiesie M170317

Zawiesie M170317

  • Należy zapewnić, aby zawiesie nie było przeciążane, a podwieszony ładunek był zabezpieczony przed przypadkowym odpadnięciem

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji.

172.jpg174.jpg

Wymiary podane są w [mm]

Udźwig/ parę

[kg]

Masa

[kg]

5500

34

Product Details

3395