Trawersa 2 t (do motków) - M170177

Trawersa 2 t (do motków) - M170177

  • Trawersa jest przeznaczona do podnoszenia ładunków posiadających punkty nośne w rozstawach zgodnych z rozstawami trawersy. Element, na którym trawersa jest podwieszana powinien być kompatybilny z ogniwem zbiorczym zawiesia i zapewniać odpowiednią swobodę ułożenia się elementów współpracujących. Elementy zawieszane na hakach nośnych powinny zapewniać prawidłowe ułożenie w czasie pracy

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji.

128.jpg127_1.jpg

Wymiary podane są w [mm]

Udźwig [kg]

Rozstaw [mm]

Masa[kg]

2 500

513 x 296

15

Product Details

1312