Trawersa M160589

Trawersa M160589

  • Trawersa jest przeznaczona do podnoszenia ładunków posiadających punkty nośne w rozstawach zgodnych z rozstawami trawersy. Element, na którym trawersa jest podwieszana powinien być kompatybilny z uchem nośnym i zapewniać odpowiednią swobodę ułożenia się elementów współpracujących. Elementy zawieszane na hakach nośnych powinny zapewniać prawidłowe ułożenie w czasie pracy

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji.

Udźwig

[kg]

Rozstaw-długość

[mm]

Rozstaw szerokość

[mm]

Masa

[kg]

10 000

850 – 1280 – 1710 – 2140 – 2570 – 3000 – 3430 – 3860 – 4290 – 4720 – 5150

700 – 900 – 1100 – 1300 – 1700 – 1900 – 2100 – 2300 – 2500 – 2700

1 080

Product Details

1481