Lifting beam M160208

Lifting beam M160208

  • Trawersa jest przeznaczona do podnoszenia ładunków posiadających punkty nośne w rozstawach zgodnych z rozstawami trawersy. Element, na którym trawersa jest podwieszana powinien być kompatybilny z uchem nośnym i zapewniać odpowiednią swobodę ułożenia się elementów współpracujących. Elementy zawieszane na hakach nośnych powinny zapewniać prawidłowe ułożenie w czasie pracy

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji.

Udźwig

[kg]

Rozstaw roboczy

[mm]

Masa

[kg]

5000

2000 – 2200 – 2400 – 2600 – 2800 – 3000 – 3200 – 3400 – 3600 – 3800 - 4000

315,0

Product Details

1497