Trawers z hakami magnesowymi M100075

Trawers z hakami magnesowymi M-2010-075

  • Trawers typu M-2010-075 przeznaczona jest do transportu ładunków podczepionych za pomocą cięgien i haków. Elementem nośnym haka jest jego gardziel, a wbudowany magnes służy tylko do utrzymania pozycji haka w otworze podczas zluzowania cięgien trawersy. Grubość blachy w miejscu otworu nie może przekroczyć 2 mm i musi pasować do gardzieli haka. Podnoszone mogą być tylko ładunki których kształty i rozmiary nie powodują wypadania haków z otworu. Magnesy mają zastosowanie tylko przy podnoszeniu ładunku z materiału ferromagnetycznego. Cięgna powinny być pionowe do belki trawersy. Podnoszony ładunek powinien stanowić jeden zwarty element. Trawers nie może być użytkowana w warunkach szczególnie niebezpiecznych i do transportu ludzi

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji.

DOR

[kg]

Wymiary [mm]

Masa

[kg]

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

L

R

150

20

40

40

10

35

67

29

58

10

83

1040

3

6

Product Details

1469