Trawers z blachy M150467

Trawers z blachy M150467

  • Trawers typu M-2011-010 przeznaczona jest do transportu wewnątrzzakładowego maszyn o masie nie przekraczającej dopuszczalnego obciążenia roboczego

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji.

Udźwig

[kg]

Rozstaw

[mm]

Masa

[kg]

250

670

4,3

Product Details

1314