Trawers TRR M130028

Trawers TRR M-2013-028

  • Trawers jest przeznaczona do podnoszenia ładunków posiadających punkty nośne w rozstawach zgodnych z rozstawami trawersy. Element na którym trawers jest podwieszana powinien być kompatybilny z uchem nośnym i zapewniać odpowiednią swobodę ułożenia się elementów współpracujących. Jeżeli hak dźwignicy może zakleszczać się w ogniwie nośnym trawersy lub jego swoboda jest niewystarczająca należy zastosować elementy pośrednie do połączenia trawersy z hakiem. Środek ciężkości podnoszonego ładunku powinien znajdować się dokładnie pod ogniwem podczepienia trawersy

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji.

Udźwig

[kg]

Rozstaw

[mm]

Masa

[kg]

5 000

1 000 – 3 000

240

Product Details

1328