Trawers TRR M130007

Trawers TRR M-2013-007

  • Trawers jest przeznaczona do podnoszenia pojedynczych rur stalowych o średnicy od 2” do 13”. Element na którym trawers jest podwieszana powinien być kompatybilny z ogniwem nośnym i zapewniać odpowiednią swobodę ułożenia się elementów współpracujących. Rozstaw trawersy należy zawsze dopasować do długości i średnicy podnoszonej rury, aby zapewnić jej stabilność

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji.

Udźwig

[kg]

Rozstaw

[mm]

Masa

[kg]

5 000

800 – 2000

160

Product Details

1329