Trawers TR M110123

Trawers TR M-2011-123

  • Trawers jest przeznaczona do współpracy z dyszlem urządzenia transportującej i służy do transportu elementów podczepionych do przyspawanych haków nośnych

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji

DOR

[kg]

Wymiary [mm]

Masa

[kg]

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

100

666

250

50

Ø75

115

193

Ø28

259

33

20

79

90

12

Product Details

1351