Trawers TR M110071

Trawers TR M-2011-071

  • Trawers typu M-2011-071 przeznaczona jest do transportu ładunków podczepionych za pomocą cięgien do jej punktów mocujących. Środek ciężkości ładunku powinien znajdować się dokładnie w środku pod uchem nośnym trawersy. Podnoszony ładunek powinien stanowić jeden zwarty element. Trawers nie może być użytkowana w warunkach szczególnie niebezpiecznych i do transportu ludzi

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji

DOR

[kg]

Wymiary [mm]

Masa

[kg]

330

A

B

C

D

E

F

G

240

140

140

50

400

25

75

20

H

I

J

K

L

M

N

100

140

55

60

5870

25

150

O

P

R

S

T

-

40

40

400

140

30

Product Details

1352