Trawers TH M150015

Trawers TH M150015

  • Trawers jest przeznaczona do podnoszenia konstrukcji wykonanych z blachy, których kształt i wymiary są dostosowane do rozstawu i wymiarów gardzieli haków nośnych. Element, na którym trawers jest podwieszana powinien być kompatybilny z uchem nośnym i zapewniać odpowiednią swobodę ułożenia się elementów współpracujących. Punkty podczepienia ładunku wyposażone są w zawiesia łańcuchowe zakończone hakami o specjalnie wyprofilowanej gardzieli

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji

Udźwig

[kg]

Rozstaw

[mm]

Wymiary gardzieli haka

[mm]

Masa

[kg]

1 000

760 x 570

51 x 20

30,0

Product Details

1450