Trawers TH M110149

Trawers TH M-2011-149

  • Trawers typu M-2011-149 przeznaczona jest do transportu ładunków podczepionych do haków nośnych w rozstawie A x B. Środek ciężkości ładunku powinien znajdować się dokładnie w środku pod sworzniem nośnym. Trawers nie może być użytkowana w warunkach szczególnie niebezpiecznych i do transportu ludzi

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji

DOR

[kg]

Wymiary [mm]

Masa

[kg]

A

B

C

D

E

F

G

630

1055

1060

55

Ø20

100

1100

1112

43,0

Product Details

1447