Trawers M110026

Trawers M-2011-026

  • Trawers typu M-2011-026 przeznaczona jest do transportu ładunków posiadających 4 punkty podczepienia w rozstawie L x S. Podnoszone ładunki muszą być stabilne i stanowić jedną zwartą całość. Nie należy używać trawersy do transportu niebezpiecznych ładunków takich jak materiały wybuchowe, gorące roztopione masy, materiały radioaktywne, itp. Nie należy transportować ładunków w warunkach szczególnie niebezpiecznych, oraz wykorzystywać trawersę do transportu ludzi

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji

DOR

[kg]

Wymiary [ mm]

Masa

[kg]

L

S

A

B

C

10 000

2000

1400

2190

1541

120

260 kg

Product Details

1422