Trawers specjalna M100009

Trawers specjalna M-2010-009

  • Trawers przeznaczona jest do transportu ładunków podczepionych za pomocą cięgien do jej punktów mocujących. Podnoszony ładunek powinien stanowić jeden zwarty element. Środek ciężkości ładunku musi znajdować się dokładnie nad ogniwem głównym zawiesia podczepienia trawersy. Trawers nie może być użytkowana w warunkach szczególnie niebezpiecznych i do transportu ludzi

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji

DOR

[kg]

Wymiary [mm]

Masa własna

[kg]

A

B

C1

C2

D1

D2

E1

E2

H

L

2 000

230

810

30

45

122

101

318

269

233

1337

35,0

Product Details

1411