Trawers skręcana TR M100004

Trawers skręcana TR M-2010-004

  • Trawers skręcana typu M-2010-004 przeznaczona jest do transportu ładunków podczepionych za pomocą cięgien do jej punktów mocujących. Podnoszony ładunek powinien stanowić jeden zwarty element. Trawers nie może być użytkowana w warunkach szczególnie niebezpiecznych i do transportu ludzi

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji

Schemat obciążenia

Ilość punktów podczepienia ładunku

DOR na 1 punkt podczepienia

[t]

DOR całkowity trawersy

[t]

6

5,5 / 6

=

0,916

5,5

4

5,5 / 4

=

1,375

Product Details

1405