Trawers regulowana M110010

Trawers regulowana M-2011-010

  • Trawers typu M-2011-010 przeznaczona jest do transportu wewnątrzzakładowego maszyn o masie nie przekraczającej dopuszczalnego obciążenia roboczego

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji

DOR

[kg]

Wymiary [ mm]

Masa

[kg]

A

B

C

D1

D2

D3

D4

D5

E

22 000

100

250

300

130

155

165

185

85

90

140

F

G

H1

H2

H3

H4

H5

H6

L

20

22

105

130

155

180

205

195

2500

Product Details

1399