Trawers M170087

Trawers M170087

  • Trawers jest przeznaczona do podnoszenia ładunków posiadających punkty nośne w rozstawach zgodnych z rozstawami trawersy. Trawers jest przystosowana do podwieszania na haku dwurożnym nr 32 zgodnym z normą DIN 15402. Elementy zawieszane na hakach nośnych powinny zapewniać prawidłowe ułożenie w czasie pracy. Trawers wykonana jest zgodnie z normą EN 13155

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji

Udźwig

[kg]

Rozstaw

[mm]

Masa

[kg]

40 000

1000 / 2500

850

Product Details

1361