Trawers hakowa M130157

Trawers hakowa M-2013-157

  • Trawers jest przeznaczona do podnoszenia ładunków posiadających punkty nośne w rozstawie zgodnym z rozstawem haków nośnych. Podnoszony ładunek nie powinien powodować zginania bocznego haków, lecz obciążać je siłą pionowo działającą w dół. Trawers przeznaczona jest do podwieszania na zawiesiu łańcuchowym 2-cięgnowym, którego kąty odchylenia cięgien od pionu nie mogą być większe niż 30° (długość zawiesia musi wynosić minimum 1600 mm). Należy zwrócić szczególną uwagę, czy haki zawiesia które montowane są w otworach trawersy zapewniają odpowiednią swobodę ułożenia elementów oraz nie zakleszczają się wzajemnie. Zapadki haków powinny być zatrzaśnięte

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji.

Udźwig

[kg]

Rozstaw

[mm]

Masa

[kg]

6 000

1560

62

Product Details

1370