Trawers do zestawów kołowych

Trawers do zestawów kołowych

  • Trawers jest przeznaczona do podnoszenia kolejowych zestawów kołowych, których szerokość wynosi 1650±2 mm, a ich wymiary określone są na poniższym rysunku. Ząb nośny powinien uniemożliwiać ześlizgnięcie się z podtoczenia koła, które wykonane jest na wysokości 120 mm od średnicy bieżni. Element, na którym trawers jest podwieszana powinien być kompatybilny z ogniwem trawersy i zapewniać odpowiednią swobodę ułożenia się elementów współpracujących. Trawers umożliwia transport zestawów kołowych z napędem dzięki możliwości zmiany miejsca podczepienia trawersy

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji.

Udźwig

[kg]

Rozstaw

[mm]

Masa

[kg]

2 200

1650

193

Product Details

1376