Trawers do transportu koszy M140169

Trawers do transportu koszy M140169

  • Trawers jest przeznaczona do transportu koszy z profilami aluminiowymi. Kosze powinny być podczepiane poprzez zapięcie ramion trawersy na hakach nośnych kosza. Trawers zawieszana jest na haku dźwignicy za ogniwo zbiorcze. Środek ciężkości ładunku powinien znajdować się dokładnie pod ogniwem nośnym trawersy. Podnoszony ładunek powinien stanowić jeden zwarty element. Trawers posiada dodatkowe poprzeczne belki oraz przyspawane haki czołowe służące do podczepiania ładunków. Trawers nie może być użytkowana w warunkach szczególnie niebezpiecznych i do transportu ludzi

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji.

Udźwig

[kg]

Rozstaw

[mm]

Masa

[kg]

2 500

3 000

490

Product Details

1380