Trawers do transportu baterii

Trawers do transportu baterii

  • Trawers jest przeznaczona do podnoszenia ładunków posiadających punkty nośne w rozstawach zgodnych z rozstawami trawersy. Trawers przystosowana jest do pracy z wózkiem widłowym. Elementy zawieszane na hakach nośnych powinny zapewniać prawidłowe ułożenie w czasie pracy

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji.

Udźwig

[kg]

Rozstaw

[mm]

Masa

[kg]

3000

800-1000-1200

75

Product Details

1382