Trawers do stożkowych kręgów betonowych

Trawers do stożkowych kręgów betonowych

  • Trawers jest przeznaczona do podnoszenia stożkowych kręgów betonowych. Element na którym trawers jest podwieszana powinien być kompatybilny z ogniwem głównym zawiesia trawersy i zapewniać odpowiednią swobodę ułożenia się elementów współpracujących

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji.

Udźwig

[kg]

Max średnica górna zwężki

[mm]

Masa

[kg]

1 000

Ø 650

15,0

Product Details

1390