Trawers do płyt

Trawers do płyt

  • Trawers jest przeznaczona do podnoszenia i transportu płyt U z elektroniką. Element, na którym trawers jest podwieszana powinien być kompatybilny z ogniwem zamocowanym krętliku lub ogniwem zawiesia łańcuchowego i zapewniać odpowiednią swobodę ułożenia się elementów współpracujących

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji.

Udźwig

[kg]

Rozstaw

[mm]

Masa

[kg]

150

700 x 557

15,0

Product Details

1417