Trawers do Big-Baga

Trawers do Big-Baga

  • Trawers jest przeznaczona do transportu pojemników typu Big-Bag. Umożliwia transport 2 pojemników równocześnie

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji.

Udźwig

[kg]

Rozstawy robocze

[mm]

Masa

[kg]

2 000

950 / 1100

35,0

Product Details

1435