Trawers do wózka widłowego TWZ-S M160415

Trawers do wózka widłowego TWZ-S M160415

  • Trawers jest przeznaczona do współpracy z widłami wózka widłowego i służy do transportu ładunków podwieszonych do jej haka nośnego montowanego na grzebieniu. Przed montażem trawersy należy upewnić się, czy wózek widłowy jest w stanie przenieść odpowiednie obciążenie (podnoszony ładunek + masa trawersy) oraz czy będzie kompatybilny z trawersą. Środek ciężkości ładunku powinien znajdować się dokładnie pod punktem nośnym trawersy

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji.

Udźwig

[kg]

Masa

[kg]

5 000/2 000

490

Product Details

1914