Trawers do wózka widłowego TWW M140015

Trawers do wózka widłowego TWW M-2014-015

  • Trawers jest przeznaczona do współpracy z widłami wózka widłowego i służy do transportu ładunków podwieszonych do jej haka nośnego montowanego na dyszlu lub grzebieniu. Przed montażem trawersy należy upewnić się, czy wózek widłowy jest w stanie przenieść odpowiednie obciążenie (podnoszony ładunek + masa trawersy) oraz czy będzie kompatybilny z trawersą. Środek ciężkości ładunku powinien znajdować się dokładnie pod punktem nośnym trawersy

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji.

Udźwig

[kg]

Rozstaw

[mm]

Masa

[kg]

2 500

1 000 ÷ 2600

140

Product Details

1932