Trawers do wózka widłowego M130182

Trawers do wózka widłowego M-2013-182

  • Trawers jest przeznaczona do współpracy z widłami wózka widłowego i służy do transportu ładunków podwieszonych do jej haka. Przed montażem trawersy należy upewnić się, czy wózek widłowy jest w stanie przenieść odpowiednie obciążenie (podnoszony ładunek + masa trawersy) oraz czy będzie kompatybilny z trawersą. Środek ciężkości samej trawersy znajduje się w odległości maksymalnie 1000 mm od początku profilu pod widły (przy maksymalnym wysuwie profilu), a jej masa wynosi 430 kg i te wartości należy przyjmować przy kalkulowaniu nośności wózka widłowego. Środek ciężkości ładunku powinien znajdować się dokładnie pod punktem nośnym trawersy

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji.

Udźwig

[kg]

Rozstaw

[mm]

Masa

[kg]

1 000 ÷ 5 000

1 590 ÷ 3 690

430

Product Details

1954