Trawers do wózka widłowego M130070

Trawers do wózka widłowego M-2013-070

  • Trawers jest przeznaczona do współpracy z widłą wózka widłowego i służy do transportu ładunków podwieszonych do pręta gwintowanego M20. Przed montażem trawersy należy upewnić się, czy wózek widłowy jest w stanie przenieść odpowiednie obciążenie (podnoszony ładunek + masa trawersy) oraz czy będzie kompatybilny z trawersą. Środek ciężkości ładunku powinien znajdować się dokładnie pod punktem nośnym trawersy. Trawers może być dodatkowo podwieszana do dźwignicy na uchu górnym

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji.

Udźwig

[kg]

Przekrój pod widłę

[mm]

Masa

[kg]

500

134 x 74

8

Product Details

1959