Nakładka na widły M120034

Nakładka na widły M-2012-034

  • Nakładka widłowa typu M-2012-034 przeznaczona jest do współpracy z wózkiem widłowym i służy do transportu ładunków posiadających otwór w który wsuwany jest dyszel. Długość wideł wózka widłowego powinna wynosić co najmniej 1000 mm. Rozstaw wideł wózka powinien odpowiadać rozstawowi nakładki. Widły wózka muszą umożliwiać zapięcie sworzni zabezpieczających nakładkę przed zsunięciem. Środek ciężkości ładunku nie może być oddalony od początku dyszla nakładki o więcej niż 275 mm. Transportowany ładunek powinien stanowić jeden zwarty element. Udźwig wózka widłowego musi być odpowiedni do masy i gabarytów podnoszonego ładunku oraz do współpracy z nakładką

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji.

DOR

[kg]

Wymiary [mm]

Masa

[kg]

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

1 600

144

74

840

Ø101,6

229

550

1200

706

85

Ø20

445

370

680

130

Product Details

1989