Nakładka na widły M-2012-033

  • Nakładka widłowa typu M-2012-033 przeznaczona jest do współpracy z wózkiem widłowym i służy do transportu ładunków posiadających otwór w który wsuwany jest dyszel. Długość wideł wózka widłowego powinna wynosić co najmniej 75% długości nakładki. Rozstaw wideł wózka powinien odpowiadać rozstawowi nakładki. Widły wózka muszą umożliwiać zapięcie sworznia zabezpieczającego nakładkę przed zsunięciem. Środek ciężkości ładunku nie może być oddalony od początku dyszla nakładki o więcej niż 500 mm. Transportowany ładunek powinien stanowić jeden zwarty element. Udźwig wózka widłowego musi być odpowiedni do masy i gabarytów podnoszonego ładunku oraz do współpracy z nakładką

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji.

DOR

[kg]

Wymiary [mm]

Masa

[kg]

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

2 500

144

74

160

Ø100

350

1000

1300

1200

83

Ø24

175

Product Details

1990