Zawiesie ZC 03a-09

Zawiesie ZC 03a-09

  • Zawiesie służy do podwieszania ładunku na gardzieli haka. Ładunek powinien być stabilny po podwieszeniu

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji.

Udźwig

[kg]

Masa

[kg]

350

6,5

Product Details

3419