Zawiesie widłowe M130177

Zawiesie widłowe M-2013-177

  • Zawiesie widłowe przeznaczone jest do transportu ładunków spoczywających na paletach lub posiadających budowę pozwalającą na pewne ich osadzenie na widłach zawiesia. Zawiesie może być użyte do transportu kręgów blachy stalowej o średnicach 1000 ÷ 1500 mm i wysokości do 600 mm. Należy zapewnić, aby krąg był stabilny i zabezpieczony przed wypadnięciem. Transportować można tylko pojedyncze kręgi

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji.

Udźwig

[kg]

Długość wideł

[mm]

Wysokość

[mm]

Rozstaw wideł

[mm]

Masa

[kg]

5 000

1 250

802

620 ÷ 1 120

520,0

Product Details

3434