Zawiesie widłowe M110136

Zawiesie widłowe M-2011-136

  • Zawiesie widłowe przeznaczone jest do transportu ładunków spoczywających na paletach lub posiadających budowę pozwalającą na pewne ich osadzenie na widłach zawiesia

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji.

WLL

[kg]

Wymiary [mm]

Masa

[kg]

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

600

900 ÷ 360

90

80

30

1000

1252

1400

180

100

Ø22

108,0

Product Details

3439