Zawiesie widłowe M100074

Zawiesie widłowe M-2010-074

  • Zawiesie widłowe przeznaczone jest do transportu ładunków spoczywających na paletach lub posiadających budowę pozwalającą na pewne ich osadzenie na widłach zawiesia

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji.

WLL

[t]

Wymiary [mm]

Masa

[kg]

A

B

C

L

H

T

W

6,0

200

70

450-1200

1500

1000

275

145

840,0

Product Details

3440