Zawiesie sztywne podwójne M140061

Double sling M-2014-061

  • Zawiesie służy do transportu ładunków spoczywających na ramionach nośnych, przy czym szerokość podnoszonego elementu powinna odpowiadać szerokości roboczej zawiesia

  • Complies with the provisions of the Machinery Directive: 2006/42/WE

  • Made according to the harmonized standard: PN-EN 13155

Marked on  product : producers sign, sign CE, load capacity, factory number,  year of production.

WLL

[kg]

Arms' length

[mm]

Working width

[mm]

Gewicht

[kg]

1 500

132

1 000 – 1 050

36,0

Product Details

3447