Zawiesie specjalne 21.877.0409

Zawiesie specjalne 21.877.0409

  • Zawiesie służy do transportu piasty o szerokości 46,5 mm, która z jednej strony spoczywa na łapie korpusu, a z drugiej jest dociśnięta śrubą

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji.

Udźwig

[kg]

Docisk roboczy

[mm]

Masa

[kg]

50

46,5

0,82

Product Details

3455