Zawiesie specjalne 21.877.0407

Zawiesie specjalne 21.877.0407

  • Zawiesie służy do transportu piasty o szerokości 76,4 mm, która z jednej strony spoczywa na łapie korpusu, a z drugiej jest dociśnięta śrubą

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji.

Udźwig

[kg]

Docisk roboczy

[mm]

Masa

[kg]

60

76,4

1,0

Product Details

3456