Zawiesie prowadnic

Zawiesie prowadnic

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji.

Udźwig na parę

[kg]

Masa pary

[kg]

50

17,0

Product Details

3459