Zawiesie M170129

Sling M170129

  • Należy zapewnić, aby zawiesie nie było przeciążane, a podwieszony ładunek był zabezpieczony przed przypadkowym odpadnięciem

  • Complies with the provisions of the Machinery Directive: 2006/42/WE

  • Made according to the harmonized standard: PN-EN 13155

Marked on  product : producers sign, sign CE, load capacity, factory number,  year of production.

WLL

[kg]

Weight

[kg]

60

4,0

Product Details

3463