Zawiesie M150266

Clamp M150266

  • Zawiesie zostało zaprojektowane do podnoszenia elementów odpowiadającym gardzieli zawiesia. Jego przeznaczenie powinno być zgodne z technologią opracowaną przez użytkownika. Należy zapewnić, aby zawiesie nie było przeciążane, a podwieszony ładunek był zabezpieczony przed przypadkowym odpadnięciem

  • Complies with the provisions of the Machinery Directive: 2006/42/WE

  • Made according to the harmonized standard: PN-EN 13155

Marked on  product : producers sign, sign CE, load capacity, factory number,  year of production.

WLL

[kg]

Gewicht

[kg]

40

2,0

Product Details

3465