Zawiesie M150164

Clamp M150164

  • Zawiesie przeznaczone do podnoszenia elementów o kształcie dopasowanym do kształtu gardzieli zawiesia

  • Complies with the provisions of the Machinery Directive: 2006/42/WE

  • Made according to the harmonized standard: PN-EN 13155

Marked on  product : producers sign, sign CE, load capacity, factory number,  year of production.

WLL

[kg]

Gewicht

[kg]

50

2,5

Product Details

3466