Zawiesie kabłąkowe M150420

Zawiesie kabłąkowe M150420

  • Zawiesie jest przeznaczone do transportu ładunków, których kształt i wymiary pozwalają na ich pewne i stabilne osadzenie w gardzieli zawiesia

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji.

Udźwig [kg]

Wysokość gardzieli [mm]

Długość gardzieli [mm]

Masa [kg]

100

140

460

7,6

Product Details

3484