Zawiesie kabłąkowe M150004

Zawiesie kabłąkowe M150004

  • Zawiesie służy do transportu korpusów

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji.

Udźwig [kg]

Masa [kg]

75

2,2

Product Details

3487