Zawiesie jednorożne S140054

Zawiesie jednorożne S-2014-054

  • Zawiesie służy do transportu krawężników o długości 2500 mm i 3000 mm z nałożoną obręczą stalową

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji.

Udźwig [kg]

Długość krawężników [mm]

Masa [kg]

1 000

2 500 / 3 000

225,0

Product Details

3488