Zawiesie jednorożne M170076

Zawiesie jednorożne M170076

  • Zawiesie jest przeznaczone do transportu ładunków w formie pojedynczych kręgów blach o odpowiednich wymiarach do gardzieli zawiesia oraz o maksymalnej szerokości kręgów 1300 mm

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji.

Udźwig

[kg]

Maksymalna szerokość kręgu [mm]

Gardziel zawiesia

[mm]

Masa

[kg]

15 000

1300

650

970

Product Details

3490