Zawiesie jednorożne M150494

Zawiesie jednorożne M150494

  • Zawiesie jest przeznaczone do transportu ładunków w formie pojedynczych kręgów blach o odpowiednich wymiarach do gardzieli zawiesia oraz o maksymalnej szerokości kręgów 1500 mm

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji.

Udźwig [kg]

Max szerokość kręgu [mm]

Max grubość kręgu [mm]

Masa [kg]

10 000

1 500

500

915,0

Product Details

3499