Zawiesie jednorożne M150254

Zawiesie jednorożne M150254

  • Zawiesie jest przeznaczone do transportu ładunków w formie pojedynczych kręgów blach o odpowiednich wymiarach do gardzieli zawiesia oraz o maksymalnej szerokości kręgów 500 mm

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji.

38,.png

Udźwig [kg]

Max odległość środka ciężkość [mm]

Gardziel zawiesia [mm]

Masa [kg]

700

250

165

15,0

Product Details

3504